สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน โดยนางทองอินทร์ บุตรชัย เกษตรอำเภอสว่างแดนดิน ยินดีต้อนรับ กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรกับเกษตรกร
หน้าหลัก
นโยบาย/วิสัยทัศน์
เจ้าหน้าที่/บุคลากร
ข้อมูลอำเภอ
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลชุดดิน
ข้อมูลองค์ความรู้
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
ติดต่อเรา

ภาพกิจกรรมของเรา

งานสถาบันเกษตรกร

 
 
เว็บไซด์หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ Check E-mail DOAE
ระบบอินทราเน็ต SSNET
ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน

    สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
 

องค์ความรู้

ข้อมูลองค์ความรู้ของอำเภอสว่างแดนดิน
เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ,การทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษพืชและขยะสด ,ป้องกันโรคข้าวลีบและ                         เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยสมุนไพรไทย, การกำจัดแมลงในนาข้าวด้วยพืชสมุนไพร, การทำน้ำหมักบอระเพ็ด ดาวน์โหลด
เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคตลอดปี, การลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิต, การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ดาวน์โหลด
รวมองค์ความรู้ ดาวน์โหลด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
ถนนพรหมศิริ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทร 042721000